Schoolreglement

 

Jong zijn is - zeker in deze tijd - een uitdaging, maar ook een opgave. Kinderen en jongelui zoeken hun weg tijdens hun ontplooiing tot jongvolwassenen. Onze school wil al haar leerlingen hierin steunen en begeleiden in een klimaat van warmte en geborgenheid, maar ook met goede afspraken om ieder in zijn/haar eigen waarde te laten. De boodschap van het evangelie vormt hiervoor de eerste bron van inspiratie.

Uiteraard zijn ‘leren’ en ‘leren leren’ belangrijk op school. Maar minstens even belangrijk zijn de echte menselijke waarden die eenieder moet kunnen ontdekken: solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en zin voor initiatief, een gezonde kritische instelling en gevoel voor (sociale) rechtvaardigheid. Dit alles kunnen ontdekken en beleven is eigenlijk opkomen voor zichzelf. Maar dat verloopt wel in een voortdurend samenspel met anderen. En daar horen, hoe dan ook, spelregels bij. Spelregels die nodig zijn om dit samen leven en samen leren op een evenwichtige, maar besliste manier in goede banen te leiden. In ons schoolreglement zijn die afspraken op een heldere en zakelijke manier vastgelegd. Zo weten alle leerlingen en hun ouders duidelijk wat van hen wordt verwacht.

Dit schoolreglement krijgt pas zijn echte waarde en draagkracht als het vooral wordt gezien als een uitnodiging om samen, in de beste verstandhouding,

‘onderweg te willen zijn’. Zo wordt ook dit schooljaar weer voor eenieder een goed jaar!

Schoolreglement 2020 - 2021