Waar staan we voor?

Pedagogisch project Sint-Pietersinstituut Turnhout

Missie en ambitie

Onze missie en ambitie zijn duidelijk. We willen aan al onze leerlingen een zeer degelijk onderwijsniveau aanbieden dat voorbereidt op hogere studies. Daarnaast willen we dat onze leerlingen zich goed in hun vel voelen. Graag naar school, een hoog welbevinden in een krachtige leeromgeving. Om dit te realiseren stellen we in ons pedagogisch project vier kernwaarden voorop: betrokkenheid, acceptatie/respect, groei en samen. Dat is waar wij als KOBArT-school voor staan en voor willen gaan.

 

Betrokkenheid

Zowel bij leerlingen als personeelsleden stimuleren we de nieuwsgierigheid om binnen de schoolcontext te ontdekken en te onderzoeken. Alle betrokkenen worden aangemoedigd om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid actief bij te dragen aan een constructief les- en schoolgebeuren. We verwachten van onze leerlingen dat ze leergierig zijn en hun schoolloopbaan zelf mee in handen willen nemen. Als school zullen we hen daarin steeds ten volle motiveren, begeleiden en ondersteunen.

 

Acceptatie en respect

Onze school wil een warme, veilige omgeving creëren waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn binnen de grenzen van wat in het schoolreglement beschreven staat. We tonen respect voor de eigenheid van ieder individu en accepteren dat ieder mens uniek is, zowel in zijn kwaliteiten als in zijn beperkingen. Onze visie op het welbevinden van leerlingen, personeelsleden en ouders gaat uit van het basisvertrouwen dat iedereen een positieve invloed op de andere kan en moet hebben. Zo geven we elkaar de kans om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen en als krachtige mens in de wereld te staan. We gaan respectvol en zorgzaam om met elkaar, met elkaars materiaal, met de natuur en met onze omgeving.

 

Groei

We zien de school als een verrijkende omgeving die verder gaat dan kennisoverdracht. Jongeren moeten op cognitief, mentaal en sociaal vlak maximaal kunnen uitgroeien tot kritische, mondige wereldburgers. We willen de leerlingen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en interesses. Bovendien zullen we hun de inhouden en vaardigheden aanreiken die nodig zijn om met een open blik naar mens en wereld te kijken. Een geëngageerd en enthousiast team gaat met de jongeren op pad om het beste in henzelf boven te halen. Ook fouten maken en omgaan met tegenslagen horen thuis in een leerproces. We willen elke leerling ervan overtuigen dat hij zelf de kracht heeft om obstakels te overwinnen en de mogelijkheid heeft om te groeien. Bij de inspanning, doorzetting en zelfdiscipline die hiervoor nodig zijn kan de leerling op onze ondersteuning rekenen.

 

Samen

Alle leerlingen, personeelsleden, ouders, maar ook oud-leerlingen en oud-collega’s blijven we graag actief bij onze schoolwerking betrekken. Iedereen telt! Vanuit die verbondenheid willen we gemeenschappelijke doelen bereiken en onze pedagogische waarden realiseren. Vertrouwen tussen leerlingen en leerkrachten is het vertrekpunt voor een open en verbindende communicatie op onze school. We willen een klimaat scheppen waarin iedereen zich gehoord, omringd en ondersteund voelt. Een constructieve advies- en inspraakcultuur via pedagogische raad, leerlingenraad en ouderraad zorgt ervoor dat onze school als een warme school gedragen wordt. We stimuleren iedereen om actief bij te dragen tot die warme school en hierin een initiatief op te nemen dat bij zijn of haar persoonlijkheid, talent of interesses aansluit. Vanuit deze vier kernwaarden kunnen jongeren bij ons een stevig fundament uitbouwen voor hun verdere toekomst, zowel in hun hogere studies als in hun persoonlijke groei naar volwassenheid.

Dit pedagogisch project kwam tot stand door een bevraging naar de eigenheid van onze school op de personeelsvergadering van 24/01/2019 en op een forum met personeelsleden, leerlingen, ouders, oudleerlingen en oud-collega’s in het kader van het Warme Scholen-traject. Het sluit aan bij de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs en bij het Referentiekader voor opvoedingsprojecten van KOBA-scholen.

Ons schoolreglement

Virtuele rondleiding

Wandel virtueel door onze school 360° interactief

Ontdek

Nog vragen?

We horen het graag!

Contacteer ons

Cookies

Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Is dit ok? Klik got it of wijzig je instellingen. Meer informatie…Got it! Cookie settings