Zorgvisie

Totale ontwikkeling

Elke kind is uniek! 

Als basisschool willen we inspelen op de verschillen tussen kinderen. We ondersteunen het kind bij zijn/haar leren in al zijn facetten, dus niet enkel op cognitief, maar ook op sociaal-emotioneel en motorisch vlak.  Om tegemoet te komen aan die totale ontwikkeling wil ons zorgbeleid een meerwaarde bieden.  

Regelmatig overleg

In de zorg hebben we reeds heel wat ervaring opgebouwd. Op regelmatige basis komt een zorgteam samen voor overleg. Dit zorgteam bestaat uit: klasleerkracht, CLB, zorgleerkracht, zorgcoördinator en indien nodig andere externe begeleiders (zoals logopedist, kinesitherapeut, psycholoog, …)  Samen gaan we op weg en op zoek naar een gepaste begeleiding voor elk kind.

U kan als ouder ook altijd zelf contact opnemen met het CLB via mail: turnhout@vclb-kempen.be of telefonisch via 014 41 64 39.

 

Ouders als gesprekspartners

We trachten de ouders steeds via een open communicatie, met wederzijds respect, te betrekken bij de evolutie en begeleiding van hun kind.

Ouders beschikken, als ervaringsdeskundigen, over waardevolle informatie voor de leerkracht die op zijn beurt deskundig en verantwoordelijk is voor het onderwijs.  

Ook de inbreng van het kind zelf vinden we belangrijk.

De leerkracht als spilfiguur

Door een klasklimaat te scheppen dat aanzet en inspireert tot leren en waar persoonsgerichte differentiatie een plaats krijgt, tracht de leerkracht steeds optimale leerkansen te bieden die de totale ontwikkeling van elke kind hogerop brengen. 

Vanaf de peuterklas tot en met het zesde leerjaar werken we met een uitgebreid kindvolgsysteem.  De titularis houdt nauwgezet de totale ontwikkeling van elk kind bij.  In zijn opdracht wordt de leerkracht bijgestaandoorhet zorgteam, de turnleerkracht, directie, CLB en indien nodig externe begeleiders.

Verhoogde zorg

Wanneer de leerkracht een zorgvraag heeft, verhogen we de zorg en overleggen we hoe het zorgteam kan helpen.  Indien nodig breiden we de zorg verder uit en maken we een zorgdossier met een begeleidingsplan op.  In dit plan staat wie, wat, wanneer zal ondernemen om het kind in zijn verdere ontwikkeling te helpen.

Indien we als school alle kansen hebben geboden aan het kind en het kind komt niet tot een verdere ontwikkeling, dan willen we als school onze zorggrens bepalen en externe hulp inschakelen.

Aandacht voor het positieve

In dit hele zorgproces vinden we het welbevinden van het kind heel belangrijk. Het gaat erom hoe het kind zich voelt op het uitgestippelde zorgpad. 

Daarom kiezen we voor een eerlijk gesprek tussen ouders, school en CLB. Bij de bespreking en de verdere zorgbegeleiding vinden we aandacht voor positieve aspecten zeer belangrijk.  Hierdoor krijgt het hele zorgproces meer kans op slagen.

Virtuele rondleiding

Wandel virtueel door onze school 360° interactief

Ontdek

Nog vragen?

We horen het graag!

Contacteer ons

Cookies

Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Is dit ok? Klik got it of wijzig je instellingen. Meer informatie…Got it! Cookie settings