Vriendschapsdag

Uit ons pedagogisch project: “ We streven steeds naar een respectvolle en eerlijke dialoog en een positieve samenwerking tussen alle geledingen van de school. Pestsituaties passen daar uiteraard niet bij.”

De vriendschapsdag (voor het eerste jaar) speelt hierop in. We willen de leerlingen bewust maken van wat de gevolgen van pesten kunnen zijn.

Door een inleiding op en een nabespreking bij de film ‘The Mighty’ leren de leerlingen gerichter kijken op het ‘pestproces’. Leerlingen ondertekenen de gedragscode ‘Ik heb de pest aan pesten’. Er wordt die dag ook aandacht besteed aan groepsvorming. Op het einde van de dag worden de zelfgemaakte vriendschapsbandjes aan elkaar bezorgd.

De apotheose van de dag: elke klas schrijft haar vriendschapswens op de speelplaats en alle leerlingen en klastitularissen zingen samen een vriendschapslied.