Voorspel de landing

Hoe krijg je een toestel zo ver dat het een balletje precies laat neerkomen op de plek die jij wil? De wetenschapsleerlingen van het vierde ontdekten dat er eerst serieus moet gebrainstormd worden over de werpbeweging om daarna over te gaan tot allerlei testen die nauwkeurig geregistreerd en geanalyseerd moeten worden.