Sint-Pietersinstituut krijgt subsidie om schooldomein te vergroenen

 

Onze school sleept de Vlaamse subsidie ‘proeftuin ontharding’ in de wacht. We zullen de financiële steun gebruiken om onze speelplaats om te vormen tot groenzone.

 

In april 2019 lanceerde Koen Van den Heuvel, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een oproep om onthardingsprojecten in te dienen. Het deelthema ‘school en omgeving’ streeft via ontharding kwalitatievere scholen en omgeving na.

Uit de 138 dossiers selecteerde een jury slechts een beperkt aantal projecten, waaronder het dossier ‘Sint-Pietersinstituut onthardt met groen en blauw’. De maximale subsidie bedraagt 250.000 euro per project. De uitvoering van het masterplan heeft enige vertraging opgelopen, maar dankzij deze subsidie kan het startschot nog dit schooljaar worden gegeven.

 

Onze school maakt al langer en op verschillende vlakken werk van het klimaat: de aanleg van een warmtenet, PV-installatie, houtkant met klimaatbomen, nieuwe fietsenstalling, klimaatacties met, voor en door leerlingen, onderzoeksopdrachten rond klimaat, verwijzingen in de lessen en nog meer.

 

Met de heraanleg van de speelplaats en omgeving zetten we in op een maximale ontharding en maximale infiltratie. Maar liefst 21840 m² verharde oppervlakte wordt losgekoppeld van het stadsrioleringsnet en we laten hemelwater ter plaatse infiltreren. Verder zal 3650 m² verharde oppervlakte effectief worden onthard. Door het gebruik van een beek en wadi kan al het regenwater ter plaatse infiltreren. Dit zal een totaal nieuwe beleving in de schoolomgeving brengen: meer groen en meer blauw.

 

Ook de keuze voor inheemse planten past perfect in deze ambitie. De diversiteit van plant en dier zal een enorme boost krijgen en de school zal een kwalitatief hoogstaande, rustgevende en inspirerende omgeving vormen waar het aangenaam vertoeven is voor onze leerlingen en collega's.

 

Meer info:

https://omgevingvlaanderen.be/projectoproep-proeftuinen-ontharding-geselecteerde-projecten-2019

https://www.hln.be/in-de-buurt/olen/subsidie-om-speelplaats-van-14-kempense-scholen-te-ontharden~a9cd8f36/