Sint-Pietersquiz 2018

Graag naar school om te quizzen …

De ouderraad van het Sint-Pietersinstituut organiseert ook dit jaar een Sint-Pieters…QUIZ

op vrijdag 23 november 2018 om 20 uur

in de H-refter van de school.

Iedereen die betrokken is bij de school, kan deelnemen: ouders, leerkrachten, oud-leerkrachten, oud-leerlingen, leerlingen …

De deelname is gratis en er wordt gespeeld om de wisselbeker ‘Louis Hermans’ in ploegen van drie tot zes deelnemers (maximum 30 ploegen).

Door groot succes moeten we de inschrijvingen voor dit jaar stopzetten. Veel succes aan alle ploegen!