Sint-Pietersinstituut schittert in PISA-onderzoek

In 2015 nam het Sint-Pietersinstituut samen met 750 andere Vlaamse scholen deel aan het internationale PISA-onderzoek. Daarin werd gepeild naar leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid, financiële geletterdheid en ‘samenwerkend probleemoplossen’ bij 15-jarigen (meestal vierde jaar).

We ontvingen het definitieve rapport.

Voor Vlaanderen worden de resultaten vergeleken met referentiescholen, dat zijn scholen met ongeveer hetzelfde aanbod en hetzelfde publiek.

Onze school doet het op alle vlakken zeer goed. Voor leesvaardigheid hebben we de hoogste score van alle onderzochte scholen.

Voor twee van de drie andere domeinen hebben we de hoogste score ten opzichte van de referentiescholen.

Daar zijn we uiteraard erg trots op.

score leesvaardigheid

Tabel prestaties vaardigheden

Aanvullend werd in het PISA-onderzoek ook gepeild naar het ‘welbevinden’ van de leerlingen. Ook daar krijgen we een heel mooi beeld van onze school.

Overzicht welbevinden SPT

Graag naar school’, we proberen het elke dag waar te maken. We zijn blij dat het ook gemeten wordt en zullen hier blijvend werk van maken.

Het volledige rapport van onze school vind je hier.