Rapporten en evaluatie

Om je meer en meer zelfstandigheid bij het studeren bij te brengen, zit er een evolutie in ons evaluatiesysteem.

Eerste graad

Er is regelmatig een beoordeling (evaluatie) van je werk. Dat wil zeggen dat de leerkrachten je taken en lessen dagelijks kunnen evalueren. De vier maandrapporten geven een beeld van het dagelijks werk (de resultaten van je dagelijkse overhoringen en taken) dat je gedurende een periode van een zestal weken geleverd hebt. Het is belangrijk dat je elke dag studeert en je taken maakt.

Anderzijds toetsen de leerkrachten van een aantal vakken met Kerstmis, Pasen en in juni of je ook grotere leergehelen kan verwerken. Dat noemen we proefwerken.

De drie grote rapporten op het einde van elk trimester brengen verslag uit van het dagelijks werk van het voorbije trimester én van de resultaten van je proefwerken. Je dagelijks werk maakt een bepaald percentage uit van je eindbeoordeling. Enkele specifieke vakken (lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, techniek, wetenschappelijk werk en socio-economische initiatie) werken met een gespreide evaluatie. Van deze vakken is er geen proefwerk en maakt het dagelijks werk 100 % van de eindbeoordeling uit. Elk trimester telt voor een derde van de punten mee in het jaartotaal.

Tweede graad

De leerlingen van de tweede graad krijgen vier maandrapporten en twee volledige proefwerkreeksen met Kerstmis en in juni. In het tweede trimester hebben zij een beperkte proefwerkenreeks.

Derde graad

De leerlingen worden verder voorbereid op het hoger onderwijs. Voor hen is het schooljaar opgedeeld in twee semesters: er zijn vier maandrapporten en twee proefwerkenreeksen. De eindexamens van het zesde jaar bestaan bovendien uit mondelinge proeven voor de meeste vakken.

Contact met ouders

Jongeren opvoeden en onderwijzen doen we natuurlijk samen. Daarom voorzien we verschillende contactmomenten met je ouders.

Oudercontact: bespreking van je schoolresultaten met je klastitularis en/of vakleerkrachten

na het eerste maandrapport;

na de kerstvakantie;

na de paasvakantie; 

op het einde van het schooljaar.

Speciale informatieavonden:

begin oktober toelichting over leren leren door de klastitularissen van het 1ste jaar;

in de loop van het 3de trimester informatie m.b.t. studiekeuze en studierichtingen voor de ouders van leerlingen van het 2de en 4de jaar;

in de loop van oktober een informatieavond over het hoger onderwijs voor ouders en leerlingen van het 6de jaar.

Informatie over allerlei initiatieven via brieven die meegegeven worden

De digitale nieuwsbrief SPT-Tijdingen die verschillende keren per jaar verschijnt en het schoolleven belicht

Je kan alle brieven aan ouders en leerlingen en de SPT-tijdingen ook lezen op onze website en op Smartschool.