Project burgerzin en participatie

Als onze leerlingen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in het stemhokje staan, komt het onze democratie alleen maar ten goede als ze dat doen als geïnformeerde burgers die willen meewerken aan en -denken over onze maatschappij. Vandaar ons project burgerzin en participatie. Zo vormen ze een mening bij de interactieve tentoonstelling De democratiefabriek en trekken ze naar Brussel voor een bezoek aan Kamer en Senaat en aan de VRT.