Overkoepelende slotzitting KRAS

Op 4 mei werden onze kritische KRAS-leerlingen in de Kamer, Senaat en het Vlaams Parlement verwacht om in de clinch te gaan met onze politici en hen allerlei aanbevelingen voor te leggen die onze geglobaliseerde wereld beter zouden moeten laten draaien.