Ons klimaatplan

We willen als school de opwarming van de aarde niet met lede ogen aanzien en zetten onze schouders vol onder een duurzame omgang met het milieu. We kunnen een indrukwekkend klimaatplan voorleggen waar onze leerlingen en wijzelf fier op mogen zijn:

 

  •  CO2-reductie door aanpassingen op gebied van verwarming:

O Aanleg van een warmtenet vanuit de hoofdstookplaats in gebouw B naar gebouw E, F, H en I. O.a. hiervoor kregen we 75000 euro klimaatsubsidie van de Provincie Antwerpen.

O Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om de school te verwarmen met biomassa en meer bepaald houtsnippers van lokale houtkanten en bosbeheer in samenwerking met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Provincie Antwerpen.

O Als school zullen we klaar zijn om in te pikken op het warmtenet waaraan VITO werkt met de diepe geothermiecentrales.

O We hebben de voorbije jaren steeds goed geïnvesteerd in de buitenschil van onze gebouwen zodat onze warmtevraag per vierkante meter enorm laag is t.o.v. vergelijkbare gebouwen. In 2018 bedroeg deze slechts 1,5 euro per vierkante meter.

 

  •  CO2-reductie niet van verwarming

O We hebben een grote PV-installatie op de daken van gebouw D, E en F gelegd.

O We hebben geïnvesteerd in een grote fietsenstalling.

O We zijn samen met stad Turnhout bezig met het uitwerken van een schoolstraat. Dit wil zeggen dat er in de Hogestraat en Goedendagstraat een bepaalde tijd voor en na de schooluren van de basisschool geen auto's mogen rijden. Goed voor luchtkwaliteit, veiligheid, minder auto's en dus ook minder CO2 en fijnstof.

 

  • Op gebied van lessen

O De onderzoeksopdrachten in het zesde jaar staan dit jaar allemaal in het teken van klimaat.

O Eind februari of begin maart leggen we voor gebouw D aan de Jubileumlaan een houtkant aan met klimaatbomen. Bij dit alles komt een informatiebord waarop staat hoe biomassa uit houtkanten kan worden gebruikt voor CO2-neutrale verwarming. In de houtkant komen er ook klimaatbomen te staan die de klassen van gebouw D in de zomer koeler moeten houden omdat ze de zon tegenhouden. Bedoeling is dat leerlingen helpen bij de aanplant.

O We zitten mee in de projecten ‘Klimaatscholen’ en ‘2Imprezs’ van IOK, Djapo en de provincie om de CO2 uitstoot tegen 2020 met minstens 20 % te verminderen. Van deze verschillende partijen krijgen we hulp om het verbruik te verminderen, de installaties af te regelen, kunnen we leskoffers met sensoren uitlenen ...

o We hebben een groepsaccount op EnergieID: https://www.energieid.be/groups/sint-pietersinstituut-turnhout . De bedoeling is dat heel veel leerlingen een account aanmaken op EnergieID en dan elke maand het energieverbruik van thuis ingeven en zich linken aan de schoolgroep. Deze groep zou pas volgend jaar actief in de lessen gebruikt worden, maar iedereen, ook collega’s, gerontes en andere sympathisanten kunnen nu reeds aansluiten. Een echte aanrader die weinig moeite kost!

 

  • De nieuwe speelplaats / omgeving

O Onze speelplaats is zo opgevat dat al het regenwater dat op onze campus valt ter plaatse wordt herbruikt of infiltreert; 17 miljoen liter water op jaarbasis dat niet meer naar de riolering stroomt. Al het water van de daken zal opgevangen worden in grote regenwaterputten zodat we het kunnen gebruiken voor de toiletten. Nu spoelen we dagelijks 6000 liter PIDPA water door de WC’s.

o De overloop van de regenwaterputten en het water dat op de speelplaats valt, komt terecht in een beek en gaat van daaruit naar een WADI zodat het water optimaal kan infiltreren en dus niet naar de riolering gaat.

O Het water dat infiltreert zorgt ervoor dat er minder hittestress is door de vochtigere bodem waardoor het op de speelplaats aangenamer zal zijn bij hoge temperaturen.

O Er zal veel groen worden aangeplant en dit alles zal inheems zijn, een ecologische en didactische meerwaarde hebben en onderhoudsvriendelijk zijn.

O De speelplaats zal een aangename belevingsruimte zijn en zo mee zorgen voor rust en goede schoolresultaten!