Nieuw aanbod: meer keuze in de eerste graad

Vanaf het schooljaar 2014-2015 bieden we meer keuze aan in onze eerste graad. Op die manier willen we de leerlingen de kans bieden om hun interesses beter te ontdekken en hun talenten te verstevigen. We maken ook tijd voor extra ondersteuning voor wie het nodig heeft.

Naast de gebruikelijke keuze tussen ‘Latijn’ en ‘Moderne’ voorzien we in de ‘Moderne’ drie opties:

  • Optie versterking algemene vakken (Nederlands, wiskunde en Frans):

we creëren zo ruimte voor verdieping in deze vakken en de mogelijkheid om te remediëren bij leerlingen die dit nodig hebben. Daarnaast voorzien we enkele (vakoverschrijdende) projecten.

  • Optie STEM:

aan de hand van uitdagende probleemstellingen uit wetenschappen, techniek, informaticawetenschappen en wiskunde ontwikkelen de leerlingen onderzoeksvaardigheden in deze vakgebieden;

  • Optie M&M (mens en maatschappij):

in deze keuze komen onderwerpen uit de economische, sociale en politieke wetenschappen in projectvorm aan bod. In het eerste jaar biedt een extra uur Frans ook hier ruimte voor verdieping en remediëring.

 

foto nieuw aanbod in de eerste graad SPT

 

In het tweede jaar bieden we een aangepast vervolg op deze keuzes aan.

In de verschillende keuze-uren ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en werken ze aan attitudes. Na het eerste jaar en na de eerste graad blijven alle mogelijkheden nog open. Met deze keuzemogelijkheid willen we onze leerlingen ook helpen om na de eerste graad een goede studiekeuze te maken.

Voor meer informatie nodigen we u uit op de informatieavonden en de opendeurdag. 

 

Lessentabellen

Projecten 1ste jaar

Projecten 2de jaar