Het Sint-Pietersinstituut investeerde fors in een nieuw (draadloos) netwerk. In dit netwerk kunnen alle leerlingen op elke plaats op school op een veilige manier online.

De leerlingen kunnen aan de slag met eigen toestellen (tablet, smartphone of laptop) of met toestellen die leerkrachten uitlenen in het leerlingenonthaal. Uiteraard maken we hierover de nodige afspraken en stelt de school een gedragscode op.

Daarnaast krijgt elke leerling een persoonlijk e-mailadres van de school waaraan een licentie voor Office 365 is gekoppeld. Deze licentie laat toe de volledige versie van het professionele Microsoft officepakket op vijf verschillende toestellen te installeren. (Voor handleiding installatie Office365 klik hier.)

Op deze manier is het Sint-Pietersinstituut klaar om de nieuwe technologieën verder in te schakelen in het leerproces en de leerlingen te leren deze digitale technieken goed te gebruiken. Zo wil de school nog beter werk maken van het ontwikkelen van vaardigheden die onze jongeren sterk moeten maken voor de eenentwintigste eeuw.

De nieuwe technologieën laten de leerlingen toe creatiever te werken, te communiceren en online te reflecteren met anderen of snel informatie op te zoeken. Het gebruik van individuele toestellen laat ook toe om persoonlijke leerpaden aan te bieden en gedifferentieerder te werken.

Na een opleiding van het Microsoft Innovative Educator programma kunnen we de titel Microsoft Showcase School, net als slechts enkele andere scholen in Vlaanderen, aan onze voorgevel hangen. Het lidmaatschap van die wereldwijde community biedt onze school de kans om tal van innovatieve werkvormen/leerstijlen te ontdekken.

Enkele concrete voorbeelden:

  • flip the classroom: een werkvorm waarbij men klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Zo komt er meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, voor individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek;
  • leerlingen kunnen snel zelf iets (leren) opzoeken;
  • peer-learning: een werkvorm waarbij leerlingen elkaar, bv. via een blog, feedback geven op eerder geleverd werk;
  • smartphones en tablets laten toe om in de klas individueel geluids- en filmfragmenten op te nemen van mondelingen oefeningen waarop de leerkracht (of een medeleerling) achteraf feedback kan geven;