Meters en peters

Al die nieuwe gezichten, verschillende gebouwen, ellenlange gangen vol nog onbekende lokalen, het serieuze studeerwerk, ... Een secundaire school kan best intimiderend zijn als je er voor het eerst een voet over de drempel zet. Wij laten onze eerstejaars niet aan hun lot over en sturen een geëngageerde bende leerlingen van het 5de jaar op hen af die hen als echte meters en peters 'adopteren'.

De meters en peters organiseren klasactiviteiten, leuken een aantal middagen op met een picknick en verschillende spelvormen, laten frisse breintjes zweten bij een kwis, maar geven ook hun kostbare knowhow over leren leren en het voorbereiden van proefwerken door aan hun pupillen. Elk jaar blijkt het weer om een win-winsituatie te gaan voor beide partijen!