MENS & MAATSCHAPPIJ 1ste jaar

In de lessen M&M (Mens en Maatschappij) wordt gewerkt aan projecten rond hedendaagse sociale en economische thema’s.

  • Je bent geboeid door hoe de mens zich in de samenleving gedraagt en je wilt dit gedrag graag begrijpen en verklaren.
  • Je houdt van projecten en werkt graag samen met anderen aan een opdracht.
  • Je hebt interesse in lifestyle en gezondheid en wilt kritisch naar je eigen levensstijl kijken.
  • Je bent sociaal voelend, gaat graag actief aan de slag en je kunt je communicatieve vaardigheden goed gebruiken.
  • Je wilt kritisch onderzoeken hoe de mens met geld omgaat en welke invloed dit heeft op onze leefomgeving, het milieu ...
  • Je bent benieuwd hoe jouw omgeving jouw koopgedrag beïnvloedt.

Je ontdekt bij M&M het verschil tussen de meer mens-wetenschappelijke en de meer economische benadering van de samenleving. Zo kun je in het tweede jaar bewuster kiezen voor ‘Maatschappij & Welzijn’ of ‘Economie & Organisatie’.

lessentabel 1ste graad

 

 

godsdienst

2

Nederlands

5

Frans

5

Engels

1

wiskunde

5

wetenschappen & techniek

6

mens & samenleving

1

geschiedenis

1

artistieke vorming

2

LO

2

mens & maatschappij

2

 

32

 

 

artistieke vorming = beeld en muziek

wetenschappen = natuurwetenschappen en aardrijkskunde