MENS & MAATSCHAPPIJ 1ste jaar


In de lessen M&M (Mens en Maatschappij) werken de leerlingen aan projecten rond hedendaagse, sociale en  economische thema’s.

lessentabel 1ste graad

 

 

godsdienst

2

Nederlands

5

Frans

5

Engels

1

wiskunde

5

wetenschappen & techniek

6

mens & samenleving

1

geschiedenis

1

artistieke vorming

2

LO

2

mens & maatschappij

2

 

32

 

 

artistieke vorming = beeld en muziek

wetenschappen = natuurwetenschappen en aardrijkskunde