Lessentabel 1ste jaar 

 

 

KLT

M&M

MT&W

Sport

STEM-W

godsdienst

2

2

2

2

2

Nederlands

4

5

5

5

5

Frans

4

5

5

5

5

Engels

1

1

1

1

1

wiskunde

4

5

5

5

5

wetenschappen & techniek

6

6

6

6

 

wetenschappen

 

 

 

 

4

mens & samenleving

1

1

1

1

1

geschiedenis

1

1

1

1

1

artistieke vorming

2

2

2

2

2

LO

2

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

Latijn

5

 

 

 

 

mens & maatschappij

 

2

 

 

 

taal & talent

 

 

2

 

 

sport

 

 

 

4

 

STEM

 

 

 

 

4

 

32

32

32

32

32

 

KLT = Klassieke Talen

M&M = Mens & Maatschappij

MT&W = Moderne Talen & Wetenschappen

STEM-W = STEM - Wetenschappen

 

wetenschappen = natuurwetenschappen en aardrijkskunde

artistieke vorming = beeld en muziek

 

Lessentabel 2de jaar 

 

 

KLT Latijn

KLT L - G

M&W

MT&W

STEM-W

E&O

Sport

godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

Frans

4

3

4

4

4

4

4

Wiskunde

5

5

5

5

5

5

5

Engels

2

2

2

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

Artistieke vorming

2

2

2

2

2

2

2

LO Wetenschappen & Techniek

4

4

4

4

4

4

4

Latijn

5

4

 

 

 

 

 

Grieks

 

2

 

 

 

 

 

Mens & Welzijn

 

 

5

 

 

 

 

 Mederne Talen & Wetenschappen

 

 

 

5

 

 

 

STEM

 

 

 

 

5

 

 

Economie & Organisatie

 

 

 

 

 

5

 

Sport

 

 

 

 

 

 

5

 

32

32

32

32

32

32

32

KLT L-G = Klassieke Talen Latijn of Latijn-Grieks

M&W = Mens & Welzijn

MT&W = Moderne Talen & Wetenschappen

STEM - W = STEM - Wetenschappen

E&O = Economie & Organisatie