Graag naar school gaan is een prioriteit in het Sint-Pietersinstituut. Daarbij is leerlingbegeleiding een belangrijk thema.
We vinden het belangrijk dat jongeren alle kansen krijgen die ze nodig hebben.
In eerste instantie proberen we dit te doen in de klas. We voorzien ook heel wat extra ondersteuning voor wie het nodig heeft.

'Graag naar school': Onthaal nieuwe leerlingen

Nog vóór het begin van het schooljaar organiseren de klastitularissen voor de ouders en de leerlingen van het eerste jaar een ‘onthaalmoment’.  Je kan dan kennismaken met je klastitularis en je klasgenoten, samen eens een wandeling door de school maken en napraten bij een drankje dat de school en de ouderraad je aanbieden. De boeken die je besteld hebt, liggen dan ook al voor je klaar.

Op de eerste schooldag is er een ontmoetingsdag in Malle. Daar geeft je klastitularis je uitleg over het dagelijkse schoolleven en het schoolreglement, je leert hoe je je schoolagenda gebruikt en krijgt studeertips aangereikt. Er is ook een les ‘sociale vaardigheden’ - daarover kan je verder meer lezen - en gelegenheid tot sport of spel zodat je medeleerlingen al vlug echte vrienden worden en je klastitularis een vertrouwde figuur. Samen kan je dan de school gaan ontdekken en deelnemen aan het echte schoolleven.

Doorheen het jaar zorgen peters en meters uit het vijfde jaar af en toe voor middagactiviteiten. Zij zorgen ook mee voor een goede klassfeer.

Voor nieuwe leerlingen van 2 t.e.m. 6 organiseren we een aangepaste opvang.

'Graag naar school': Leren leren

Omdat leren niet altijd gemakkelijk is, helpen we je daarbij: we leren je leren. Vanaf september helpt je klastitularis je bij de organisatie van je schoolwerk. Elke vakleerkracht zal je studiemethode van nabij volgen en je studeertips geven voor zijn of haar vak. Hij of zij blijft voortdurend oog hebben voor het aspect leren leren, dat gaandeweg meer en meer toegepast wordt in de klaspraktijk. De vakleerkrachten zullen je bij het studeren begeleiden en coachen zodat je zelf de antwoorden op je vragen en problemen kan vinden en je zelfstandigheid vergroot. Ze zullen duidelijk zeggen wat er van jou verwacht wordt zodat je goed weet wat je moet studeren of voorbereiden, hoe je dat moet doen en tegen wanneer.

Tijdens een klassikaal oudercontact eind september wordt de werking van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding aan je ouders uitgelegd en legt je klastitularis uit op welke manier er in de klas en thuis best gestudeerd wordt.

In oktober maken we tijd om te werken aan planning, studiemethode en leerhouding.

In de loop van november besteedt je klastitularis extra aandacht aan de proefwerkvoorbereiding. Elke vakleerkracht helpt je bij het verwerken van grotere leerstofgehelen voor het eigen vak.

Na een klassenraad of een oudercontact wordt bij wie het nodig is, de studiemethode bijgestuurd.

Op die manier wordt niemand aan zijn lot overgelaten en kan je met een gerust gemoed je secundaire studies tegemoet zien.

'Graag naar school': Lessen ‘Sociale vaardigheden’

In deze lessen komen thema’s zoals zelfvertrouwen en weerbaarheid, omgaan met verschillen, vriendschap … aan bod. We leren je ook op een doordachte manier kiezen en ‘neen’ zeggen tegen negatieve groepsdruk. Die lessen kunnen ook een positieve invloed hebben op de klassfeer: je leert elkaar op een andere manier beter kennen. Ook problemen zoals pestgedrag kunnen op die manier vermeden of vlugger opgelost worden.

Wie doet wat

De klastitularis

Deze leerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor jouw klas en volgt je van dichtbij. Je kan hem of haar wel wat vergelijken met 'de meester’ of 'de juffrouw’ van de basisschool. De klastitularis zorgt ervoor dat je in de beste omstandigheden de lessen kan volgen. Samen met je klastitularis werk je regelmatig samen rond ‘leren leren’ of ‘sociale vaardigheden’. Je kan op hem of haar ook een beroep doen voor persoonlijke problemen.

De vakleerkrachten

De vakleerkrachten geven elk hun eigen vak of vakken. Samen met de klastitularis vormen zij de klassenraad. Die vergadert op regelmatige tijdstippen, bespreekt je resultaten en begeleidt je bij het leerproces. Tegelijk hebben alle leerkrachten ook oog voor de ontwikkeling van je hele persoon.

Het leerlingenonthaal

Hier gebeurt de leerlingenadministratie: het noteren van afwezigheden, als je te laat komt, het binnenbrengen van de ziektebriefjes, adreswijzigingen … Maar ook met puur praktische problemen kan je hier terecht: een lekke band, iets verloren, een ongelukje, als je je ziek voelt … Je kan er ook je ouders telefonisch verwittigen als dat nodig zou zijn.

Het ondersteunend personeel

Het ondersteunend personeel ontmoet je vooral buiten de klas: in de refter of op de speelplaats. Samen met leerkrachten houden zij toezicht en soms vervangen zij ook een leerkracht die afwezig is.

Extra begeleiding

Leerlingenbegeleiding

In de eerste plaats zijn je klastitularis en je vakleerkrachten je steun en toeverlaat. Maar toch kan het gebeuren dat er iets is dat je liever niet met hen bespreekt. In elke graad staat daarom een leerkracht of iemand van het ondersteunend personeel voor je klaar als helpende hand of luisterend oor. Zij zijn onze leerlingenbegeleiders. Je kan hen vinden op een rustige plaats waar je niet gestoord wordt.

Studiebegeleiding en avondstudie

Extra ondersteuning bij studieplanning en studiemethode is mogelijk. Dat gebeurt in overleg met jou, je ouders en de klassenraad. De studiebegeleider biedt je dan de nodige hulp.

Als je dat wenst, kan je elke avond van 16 u. tot 17 u. in de avondstudie blijven. Daar kan je onder toezicht je lessen leren of je taken maken.

CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

Ook de medewerkers van het CLB staan klaar om je te helpen. Het CLB is een onafhankelijke dienst die aan ouders, leerlingen en leerkrachten informatie biedt over de schoolloopbaan. Zij bieden daarnaast hulp bij leermoeilijkheden of persoonlijke problemen.

Ook de schooldokter werkt in het CLB. Je kan het CLB via de school bereiken of klik hier voor mee info.