KWB-rijopleiding

Sinds 1 oktober 2017 dient iedere begeleider, die zijn of haar kind wil leren rijden, een attest te bezitten. 

Dit attest verkrijg je na 3 uur les volgen en is 10 jaar geldig.

KWB Zevendonk biedt u de kans om dit attest te verkrijgen.

 

Wilt u graag inschrijven, dan kan dit via het onderstaande formulier.

kwb-rijopleiding