Klasuren 2de jaar

Net als in het 1ste jaar breken we in het 2de jaar regelmatig uit het vaste lessenrooster om de leerlingen in klasuren ‘quality time’ te geven. Die ‘quality’ zit hem in het begeleiden van de leerlingen rond “leren leren”, “sociale vaardigheden” en “studiekeuzebegeleiding” in het tweede jaar.

Tijdens de lessen “Sociale Vaardigheden / Leefsleutels” proberen we de leerlingen tips te geven om weerbaarder te worden. We werken hierin rond zelfvertrouwen, wat voor iedereen een heel belangrijke basis is om verantwoordelijkheid te krijgen en dan ook te nemen.

 We laten de leerlingen ervaren dat ze keuzes moeten maken, wetende dat aan elke keuze voor- en nadelen verbonden zijn; ze moeten daarom proberen de – voor henzelf – beste keuze te maken, rekening houdend met alle randvoorwaarden. Hoewel de groepsdruk bij pubers vrij groot is, leren we hen technieken aan om een eigen keuze te maken en “neen” te durven zeggen.

Door het leren omgaan met gevoelens en oog te hebben voor de gevoelens van de anderen, hopen we dat de jongeren het gedrag van anderen beter leren aanvaarden.

In de loop van het 3de trimester peilen we naar de interesses en talenten van de leerlingen en geven we hen informatie over het studieaanbod in de tweede graad om hen te helpen de ideale keuze te maken in het 3de jaar.