Klasuren 1ste jaar

Tijdens verschillende weken in elk trimester wordt er in het 1ste jaar tijd en ruimte gereserveerd voor klasuren. De titularis wordt dan volbloed coach die zijn of haar klas onder de vleugels neemt om aan een thema te werken.

Soms worden de leerlingen begeleid in schoolse vaardigheden die het verwerken van leerstof en het voorbereiden op testen of proefwerken makkelijker maken. Ze evalueren zelf hun studiemethode, krijgen tips om verbeteringen aan te brengen en worden bijgestaan in het plannen van een proefwerkperiode. In andere klasuren leren we de leerlingen dan weer om stilletjes aan op hun eigen benen te staan in onze complexe maatschappij. We staan stil bij het omgaan met verschillen, wijzen hen op de gevaren van het internet en krikken hun zelfvertrouwen en weerbaarheid op.