Inspraak en overleg

School maken we samen. Een goed contact tussen leerlingen en leerkrachten, tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten en directie en tussen leerlingen en ouders en directie vinden we heel belangrijk. Vele zaken komen sowieso informeel aan bod.

De school heeft ook verschillende werkgroepen en overlegorganen.

Er zijn drie officiële overlegorganen waarin jij en/of je ouders inspraak krijgen.

Leerlingenraad

Verkozen vertegenwoordigers uit alle klassen vergaderen regelmatig per graad. Zij werken initiatieven uit tot concrete plannen en bespreken die met de directie. Een leerkracht of iemand van het ondersteunend personeel volgt deze vergadering. Zo is er overleg en samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en directie ...

Ouderraad

Ouders worden uitgenodigd om lid te worden van de ouderraad. Deze vergadering komt een vijftal keer per schooljaar samen met afgevaardigde leerkrachten en de directie. Zij leggen vragen en suggesties voor die bij ouders leven, organiseren een culturele avond of een gespreksavond, helpen bij grote schoolactiviteiten.

Schoolraad

De schoolraad is een wettelijk voorzien inspraakorgaan dat overleg- en adviesbevoegdheid heeft in belangrijke aspecten van het schoolbeleid. In deze vergadering zijn de leerlingen, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd.