Informatieavond ouderraad

EMOTIONELE INTELLIGENTIE: WOLLIG OF WETENSCHAP?

Wat houdt emotionele intelligentie precies in? Hoe kan het jongeren helpen om te gaan met stresssituaties – prestatiedruk, sociale verwachtingen, onzekerheid – om veerkrachtig in het leven te staan? Hoe kunnen jongeren zich bewust worden van hun emoties, ze benoemen en kanaliseren, om zo de touwtjes van hun leven in handen te nemen?

Deze inspirerende lezing is een pleidooi om naast kennisoverdracht op school ook oog te hebben voor de zelfontwikkeling en emotionele groei van jongeren. Er wordt stilgestaan bij de biologische basis van emoties en van een adequate emotieregulatie. Welke delen van het brein zijn hierbij betrokken en wat speelt zich precies af in het puberbrein waardoor emoties zo hoog kunnen oplaaien?  Wat is de rol van de context op deze biologische ontwikkelingen? Deze vragen worden benaderd met een concrete en praktisch insteek, vanuit de vaste overtuiging dat investeren in de mentale weerbaarheid van jongeren loont.

SPREKERS

Elke Keersmaekers is classica en docente secundair en hoger onderwijs. Ze geeft les in de lerarenopleiding waar groepsdynamica en psychologie belangrijke vakken voor haar zijn. Daarnaast geeft ze Latijn op het Sint-Pietersinstituut te Turnhout. Voor deze lezing vertrekt ze vanuit haar veelzijdige expertise en praktijkervaring in het onderwijs.

Céline Scheerlinck werkt als psychiater in het CGG Turnhout en Geel en richtte de privépraktijk ‘Praktijk Dorp 3’ op. Haar klinische ervaring mondde uit in een bijzondere interesse in emotie-regulatie-vaardigheden. Vanuit haar medische achtergrond licht ze de wetenschappelijke inzichten over emoties op heldere wijze toe.

 

gratis inkom

donderdag 2 mei 2019 om 20 uur

H-refter, Sint-Pietersinstituut

Hieronder kan je je inschrijven tot en met woensdag 24 april 2019: