Schaken op het SPT

certificaat

 

 

 

Waarom schaken wij op onze school?

 

In september 1997 verwoordden wij het waarom zo:

"Op onze school wordt er schaken op school ingericht omdat schaken het geheugen traint en de concentratie bevordert, het wiskundig inzicht en het logisch en strategisch denken vergroot, een beroep doet op fantasie en creativiteit, een vormende en sociale waarde heeft,..., maar vooral... omdat schaken plezant en gezellig is!"

 

Later werd hetzelfde zo verwoord in een inschrijvingsbrief naar ouders:

- Schaken bevordert je concentratievermogen.

- Schaken masseert je geheugen en houdt het soepel.

- Schaken focust je aandacht en helpt daardoor tegen stress.

- Schaken stimuleert je creatief denken.

- Schaken oefent je voorstellingsvermogen.

- Schaken bevordert je logisch en analytisch denken.

- Schaken kan samenwerking en ploeggeest bevorderen.

- Schaken zet aan tot leren.

- Schaken traint sociale vaardigheden: je leert omgaan met winst en verlies.

uit http://www.klasse.be/archief/leren-met-de-koning/

Nu nog blijft ons voornaamste doel het denken en leren in een speelse situatie bij kinderen bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd, en wetenschappelijk onderzoek bewijst dit, dat leerlingen die schaken beter schools presteren. Schaken draagt bij in de totale vorming van een kind.