HEROPSTART SCHOOL JUNI 2020

Beste ouders

 

Nu minister van onderwijs, Ben Weyts, zijn nieuwe plannen uit de doeken gedaan heeft, zijn we weer begonnen aan een nieuw plan om ook de rest van de school op te starten. We proberen hierbij rekening te houden met de nodige veiligheidsvoorschriften.

Op woensdag 3 juni starten de kleuters. Zo kunnen wij ons die dag volledig richten op de opstart van de kleuterschool, aangezien er deze dag geen les is in de lagere school. Het zal ook een test zijn voor de school en de ouders om alles volgens de afspraken te laten verlopen bij het afzetten en ophalen van de kinderen.

Op maandag 8 juni gaan we dan ook het 3e, 4e en 5e leerjaar opstarten. We verkiezen deze dag zodat we volgende week nog voldoende tijd hebben om de klassen te organiseren en te reinigen.

De kinderen van het 3e, 4e en 5e leerjaar zullen ook in halve groepen verdeeld worden. Op maandag en donderdag komt één deel van de klas, op dinsdag en vrijdag komt een tweede deel van de klas een ganse dag naar school.

Ouders krijgen nog een groepsindeling en weten zo op welke dagen hun kind naar school moet komen.

 

Voor de kinderen van het 1e, 2e en 6e leerjaar blijven de gemaakte afspraken gelden.

 

In de klas zou een hele groep wel lukken, daar we geen rekening moeten houden met social distancing, maar op de speelplaats, de toiletten en de middagopvang zou dit praktisch voor heel wat organisatorische problemen zorgen. We moeten de maatregelen rond hygiëne en contactbubbels blijven respecteren. Op deze manier blijft ook onze speelplaats groot genoeg om in twee shiften alle kinderen in hun eigen bubbel te kunnen laten spelen.

Bovendien zouden we, bij een volledige opstart van de lagere school, teveel ouders bij de begin- en einduren aan de schoolpoort samenbrengen.

 

We willen aanraden om de kinderen thuis al een beetje voor te bereiden op de nieuwe start. Vertel hen dat de leerkrachten een mondmasker dragen, dat ze apart spelen, afstand moeten bewaren, slechts een halve klas aanwezig is,…

Graag willen we de eerder gemaakte afspraken voor jullie nog eens extra in de kijker zetten. Gelieve deze grondig te herlezen.

 

Afspraken voor ouders die kinderen brengen:

Voorbewaking:

 • Kleuters afzetten via ingang Hogestraat op speelplaats kleuterschool
 • Leerlingen lagere school via ingang Hogestraat naar speelplaats lagere school.
 • Probeer het gebruik van de voorbewaking te mijden omdat we hier minder rekening kunnen houden met de contactbubbel van uw kind

 

 

De school vanaf 08.15 uur:

BELANGRIJK: Blijf niet praten met andere ouders aan de school en zorg voor voldoende afstand. We houden het graag veilig voor iedereen. Een mondmasker is aangeraden.

 • Kleuters worden afgezet via de Hogestraat aan het poortje. Volg de pijlen en de juiste circulatie. Ouders blijven steeds achter de markering. Hou het afscheid zeer kort, zodat we de stroom van ouders op een vlotte manier kunnen laten verlopen.
 • Kinderen van de lagere school komen vanaf 08.15 uur op school aan en gaan rechtstreeks naar de klas of refter (opvang) via de schuifdeur aan de toiletten. Er is geen ochtendspeeltijd! Een leerkracht op de speelplaats wijst de weg.

Via ingang Hogestraat: volg de juiste circulatie.

 • Ouders met kleuters én kinderen in de lagere school volgen de weg via de kleuterschool. Kleuters die met de fiets komen, zetten deze onder het afdakje op kleuterspeelplaats.
 • Lagere school: de kinderen worden afgezet aan de speelplaats. Volg de pijlen.
 1. Fietsersingang secundair voor alle kinderen die met de fiets komen. Kinderen zetten hun fiets in de rekken. Er is een leerkracht die hen helpt. Volg de pijlen naar de speelplaats
 2. Jubileumlaan enkel voor lagere school (te voet --- geen fietsers)

Volg de pijlen.

 

De afspraken in de klas en opvang:

 • Kinderen gaan de klas binnen en zetten boekentas aan de bank en hangen jas aan de stoel. Ze gaan dan handen wassen/ontsmetten. Ze zetten zich op hun stoel.
 • De klasdeur blijft steeds open en de ramen zullen bij elke speeltijd geopend worden.
 • Leerkrachten dragen verplicht een mondmasker.
 • De kinderen eten ’s middags in de klas.
 • Kinderen brengen een drinkbus mee van thuis. Om praktische en hygiënische redenen kunnen we ’s middags geen drank bedelen van school.
 • We zorgen dat de leerlingen op de juiste momenten hun handen wassen/ontsmetten.
 • Kinderen van de lagere school mogen niet thuis gaan eten tijdens de middag. Kleuters die thuis gaan eten moeten ook in de namiddag thuis blijven.

 

Speeltijden:

 • De groepen blijven gescheiden, daarom spelen ze ook op verschillende uren en op andere delen van de speelplaats. Zo behouden we de bubbels.
 • De kinderen blijven op hun deel van de speelplaats.
 • Toiletbezoek is volgens de afspraken: Slechts 2 kinderen binnen en de anderen wachten buiten op de markering. Handen wassen en de juiste hygiëne is hier weer van toepassing.

 

Einde van de school

Kleuters (zonder broers of zussen in de lagere school) worden opgehaald tussen 15.05u. – 15.15u.

Kinderen van de lagere school worden opgehaald tussen 15.15u. – 15.30u. Op deze manier willen wij de drukte aan de poorten wat spreiden.

Gebruik dezelfde ingang als bovenaan aangegeven om je kind op te halen. Wacht achter de lijn. De leerkracht stuurt je kind als je er staat.

De kinderen wachten op de speelplaats bij hun leerkracht tot hun ouders er zijn.

BELANGRIJK: Blijf niet praten met andere ouders aan de school en zorg voor voldoende afstand. We houden het graag veilig voor iedereen. Het dragen van een mondmasker is aangeraden.

 

Nabewaking:

Kleuters blijven op de speelplaats van de kleuterschool.

Leerlingen uit opvang 3de, 4de en 5de leerjaar blijven op speelplaats lagere school.

Leerlingen die les kregen 1ste, 2de en 6de leerjaar blijven op speelplaats secundair.

Probeer het gebruik van de nabewaking te vermijden. Dit is een plaats waar contactbubbels noodgedwongen samenkomen.

Ouders halen kinderen op aan de witte lijn.

 

Opvang voor kinderen van de lagere school die geen lesdag hebben:

We moeten hier ook richtlijnen volgen van de overheid en onze inrichtende macht.

Kinderen van mensen die moeten werken (essentiële beroepen, niet-thuiswerkende ouders) en kinderen uit kwetsbare gezinnen worden opgevangen.

We moeten in de opvang zorgen dat we blijven werken volgens dezelfde veiligheidsafspraken. Omdat alle klasleerkrachten hun leerlingen moeten opvangen in hun klaslokalen, worden onze ‘losse pionnen’ en lokalen erg beperkt om een opvang voor alle lesvrije kinderen te voorzien. Bovendien moeten we ook hier ervoor zorgen dat de contactbubbels gerespecteerd worden.

We vragen dan ook om enkel gebruik te maken van de opvang als dit echt noodzakelijk is. Graag herinneren wij u eraan dat  het ook weer toegelaten is dat grootouders, die geen risicopatiënt zijn, hun kleinkinderen opvangen.

Als we niet kunnen voldoen aan de veilige opvang van de aanwezige leerlingen dan krijgen we niet de toestemming van de Raad van Bestuur om de school voor hen te openen.

We zullen dan vragen naar attesten van werkgevers en helaas soms leerlingen weigeren.

 

Is je kind verplicht om naar school te komen? (voor leerlingen lagere school)

Kinderen moeten aanwezig zijn of hebben een doktersbriefje. Bij afwezigheid zal de school of het CLB contact met de ouders opnemen.

 

 

We zijn enorm blij dat we dit schooljaar alle kinderen nog mogen ontvangen in onze school, zodat we samen toch nog op een fijne manier kunnen afsluiten.

Laten we er samen nog aangename weken van maken.

 

Met vriendelijke groeten

Directie en leerkrachten