CLB

clb

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders of leerkrachten en de schooldirectie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken onder andere artsen, psychologen, pedagogen, maatschappelijk werk(st)ers en verpleegkundigen. Deze verschillende vakmensen werken samen in een team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen. Er is regelmatig leerlingenoverleg met de school.

 

De begeleidingsdomeinen:

Het CLB werkt op 4 domeinen:

1. Schoolloopbaanbegeleiding.

     Schoolrijpheid, overstap naar buitengewoon onderwijs, keuzemogelijkheden binnen het secundair onderwijs, studie- en beroepeninformatie,...

2. Leren en studeren

     Zwakke schoolresultaten, hoogbegaafdheid, dyslexie, gebrek aan aandacht,...

3. Psychisch en sociaal functioneren

     Opvoedingsvragen, relationele problemen, faalangst, schoolmoeheid, sociale vaardigheden, angst om naar school te gaan, pesten,...

4. Preventieve gezondheidszorg

     Gezonde levensstijl, opvolgen van groei en ontwikkeling, medische onderzoeken, inentingen,...

 

Meer informatie over het CLB kan u terugvinden op hun website:

https://www.clb-kempen.be/

 

Contactpersoon voor onze school is Katrien Luyts (katrienluyts@vclb-kempen.be) of 014/41.64.39