7 januari 2019

Beste ouders

 

  • Onze eerste nieuwsbrief van 2019 beginnen we uiteraard met de allerbeste wensen aan jullie allemaal!

 

  • Graag blikken we nog even terug op onze kerstmarkt van de laatste schooldag van december. Hartverwarmend was het hoeveel mensen er aanwezig waren en hoeveel mensen zich ingezet hebben om leuke dingen te knutselen, bakken,…! Daarvoor willen we ieder van u oprecht bedanken!

Ook onze ploeg gepensioneerde leerkrachten willen we van harte danken. Iedere keer weer zorgen ze er met een glimlach voor dat iedereen die het wenst een drankje kan bekomen!

We hebben in totaal een bedrag van € 2.800 ingezameld ten voordele van de Vlaamse Parkinson Liga.

 

  • Deze week hebben we weer heel wat startertjes in onze school. In de vlinderklas van juf Annelien en juf Karen verwelkomen we vandaag Liam Bergs, Marie Delahaut, Jasper Kivit, Stan Lefévre, Georgia Melis, Amza Nouri, Bo Sannen, Sama Tarek en Sara-Natalia Tinteanu.

In de muisjesklas bij juf Sofie en juf Charlotte starten Marie De Decker, Rodaina Kaaouach, Eyüb Kilic, Robbe Van Dooren en Amaya Wouters.

Tot slot start ook Alexander El Hajjaj vandaag in de olifantenklas bij juf Lieselotte.

Wij hopen dat al deze kinderen en hun ouders zich snel thuis zullen voelen in de klas en op onze school.

 

  • Op 28 december 2018 zijn meester Jens en zijn vrouw Bo opnieuw trotse ouders geworden van een flinke tweede zoon, Abel. Hartelijk gefeliciteerd aan hen!

Aangezien meester Jens 2 weken vaderschapsrust neemt, zullen de rapporten van 2D later dan 18/01/2019 meegegeven worden.

 

  • Vanmorgen ging het eerste leerjaar naar de voorstelling ‘Graaf’ in het Poppentheater kijken. Het was een prachtige voorstelling over ‘anders zijn’ en ‘durven dromen’ met wondermooie kostuums.

 

Agenda

dinsdag 8 januari: zwemmen voor klassen 2D, 3B, 1C en 4A

woensdag 9 januari: zwemmen voor klassen 2C en 4B

donderdag 10 januari: zwemmen voor klassen 3A, 4D, 4C en 1D

vrijdag 11 januari: 15.30u: schaken

 

Vrije dagen van het tweede trimester:

-          woensdag 16 januari 2019: pedagogische studiedag

-          maandag 4 februari 2019: lokale verlofdag

-          krokusvakantie van maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart 2019

Familienieuws

-          Op 26 december overleed de heer Leo Van Herck, grootvader van Seth (5A) en Cas (3C) Van Loon. Wij wensen de hele familie veel sterkte toe.

-          Op 01 januari is ook mevrouw Mit Van Ostade, moemoe van Axelle Nuyts (muisjesklas) overleden. Wij delen ook in het verdriet van deze familie.

 

Post

-          Inschrijvingsformulier Quiz ouderraad

 

Wij wensen u allen een mooie werkweek!

Tot volgende nieuwsbrief op maandag 14 januari.

Directie en personeel van het Sint-Pietersinstituut.