6 januari 2020

Beste ouders

  • Onze eerste nieuwsbrief van 2020 beginnen we uiteraard met de allerbeste wensen aan jullie allemaal!

 

  • Graag blikken we nog even terug op onze kerstmarkt van de laatste schooldag van december. Hartverwarmend was het hoeveel mensen er aanwezig waren en hoeveel mensen zich ingezet hebben om leuke dingen te knutselen, te bakken,…! Daarvoor willen we ieder van u oprecht bedanken!

Ook onze ploeg gepensioneerde leerkrachten willen we van harte danken. Iedere keer weer zorgen ze er met een glimlach voor dat iedereen die het wenst een drankje kan bekomen!

We hebben in totaal een bedrag van € 4.525 ingezameld ten voordele van Kom op Tegen Kanker.

 

  • Vandaag hebben we weer heel wat startertjes in onze school. In de vlinderklas van juf Tessa verwelkomen we vandaag Jules De Ryck, Mil Dresselaerts, Max Guldemont, Liam Hilthout, Ariana Stambolic, Lieze Van den Heuvel, Nell Van der Steen en Teske Van Echelpoel. In de muisjesklas start Tess Van Bruggen en in de lieveheersbeestjesklas Robbie Cerchedean. Tot slot mogen we ook Yanis Rabah in klas 6B verwelkomen.

Wij hopen dat al deze kinderen en hun ouders zich snel thuis zullen voelen in de klas en op onze school.

 

  • Onze school heeft beslist om in de lagere school het drankmoment van de eerste speeltijd in de refter af te schaffen vanaf de krokusvakantie. Aangezien bijna alle kinderen een drinkbus bij zich hebben en er in elke klas bekers en water voorzien is, heeft deze drankmogelijkheid nog zeer weinig succes bij de kinderen. De drankkaarten die reeds aangekocht werden voor uw kind, kunnen tot aan de krokusvakantie opgebruikt worden. Alle beurten die nadien nog overblijven op deze kaarten, worden bij de volgende schoolrekening in mindering gebracht. In de kleuterschool blijven de kinderen wel op dit vast moment drinken

 

  • In dit nieuwe jaar hebben we ook een nieuwe aanpak voor de telaatkomers. Voortaan krijgt elke leerling die te laat is een oranje briefje in de agenda. Dit moet thuis ondertekend worden. Ouders die hun kleuter te laat naar school brengen, moeten ook een briefje halen op het secretariaat om aan te tonen aan de juf dat dit gemeld werd. Mogen we nogmaals met aandrang vragen uw kind op tijd op school aanwezig te laten zijn aub?

 

Oproep

Deze zomer hebben enkele leerkrachten van onze school een bezoek gebracht aan de projecten in Rwanda die wij ieder jaar met broederlijk delen steunen. Ze hebben allerlei materiaal verzameld over dit land en de projecten. Deze zouden wij graag tentoon stellen in onze school. Daarvoor zijn we op zoek naar een vitrinekast. Kan iemand ons hier misschien aan helpen?

 

Agenda

dinsdag 7 januari: zwemmen voor klassen 1C, 4A, 3C en 1B

woensdag 8 januari: zwemmen voor klassen 2C en 4B

donderdag 9 januari: zwemmen voor klassen 2A, 5D, 3A en 5C

vrijdag 10 januari: 15.30u.: schaken

 

Vrije dagen van het tweede trimester:

  • maandag 3 februari 2020: lokale verlofdag
  • krokusvakantie van maandag 24 februari tot zondag 1 maart 2020

 

Familienieuws

Op 3 januari is mevrouw Peri Xhelili, grootmoeder van Hervano Manueke (6C) overleden. Wij wensen Hervano en zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.

 

 

Wij wensen u allen een mooie werkweek!

Tot volgende nieuwsbrief op maandag 13 januari.

Directie en personeel van het Sint-Pietersinstituut.