30 september 2019

Beste ouders

 

 • Hopelijk hebben alle kinderen volop kunnen genieten van het lange weekend!
  De eerste maand van het schooljaar is altijd heel druk, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel. Ook de ouders zullen wel gemerkt hebben dat de kinderen die extra vrije dag goed konden gebruiken!

 

 • Vandaag mochten we 2 leerlingen opnieuw verwelkomen. Na vorig schooljaar naar een andere school te zijn gegaan, maakten Arya (4B) en Parsa (5D) Azadkhah opnieuw hun intrede op onze school. We hopen dat ze zich hier snel terug thuis voelen.

 

 • Vanaf dit schooljaar heeft ons schoolbestuur beslist de schoolrekeningen voortaan tweemaandelijks op te maken, en niet meer per trimester. Zo willen we de kosten voor u meer spreiden. U ontvangt de eerste schoolrekening dit schooljaar dus al bij de herfstvakantie.

 

 • Op zondag 13 oktober organiseert de ouderraad een familiedag. Ze zijn de laatste details deze week aan het regelen. Volgende week krijgen jullie meer info over de familiedag in de nieuwsbrief. 

 

 • De ouderraad wil jullie ook al warm maken voor de eerste textielophaling na de herfstvakantie vanaf woensdag 6 november t.e.m. woensdag 13 november. Ditmaal gaat de opbrengst naar het nieuwe ravottekot. 

 

 • Heel wat ouders, buurtbewoners, scholieren en leerkrachten vulden de bevraging over de schoolstraat aan onze school in. Daaruit blijkt dat 74% van de respondenten tevreden is over de invoering. Daarnaast werden enkele verbeterpunten meegegeven:
  • De wegversmallingen in de Jubileumlaan zouden het verkeer opstoppen en leiden tot gevaarlijke situaties.
  • De parking van de Bioplanet wordt weinig gebruikt door ouders.
  • Wanneer er geen opzichter is, rijden heel wat auto’s door de schoolstraat.
  • Enkele bewoners vragen om een vergunning om de schoolstraat in en uit te mogen rijden.
  • De nadarhekken zijn moeilijk te verplaatsten door de opzichters.

Het stadsbestuur wil deze verbeterpunten graag verder onderzoeken en besluit daarom de proefopstelling te verlengen tot januari 2020. Nadien zal het college een beslissing nemen of de schoolstraat definitief wordt ingevoerd of niet.

 

 • Graag zetten wij volgende afspraken in verband met de nabewaking in de verf, die ook in het schoolreglement terug te vinden zijn.

Tijdens de openingsuren van de voor- en nabewaking is de onthaalmoeder bereikbaar op het nummer: 0494/04.74.53. Wij willen u er op wijzen dat de nabewaking uiterlijk om 17.30 uur de deuren sluit. Bij laattijdig ophalen zal een boete worden aangerekend van 12 euro (na waarschuwing).

 

Schaaknieuws

Alvast enkele datums van schaaktoernooien (meer info over 'Hoe inschrijven?' volgt later): 

1 november: schaaktoernooi van de jeugdclub bij ons op school

16 november: provinciale schoolschaakkampioenschappen in Brasschaat (plaatsen voor VSSK!)

26 december: schaaktoernooi van de jeugdclub bij ons op school

18 januari: Vlaamse schoolschaakkampioenschappen in Gent (plaatsen voor BSSK)

8 februari: schaaktoernooi in Beerse

14 maart: Belgische schoolschaakkampioenschappen in Wallonië (plaatsen via PSSK en VSSK!)

23 mei: schaaktoernooi in Poederlee, de Wingerd

Schakers, hou deze datums alvast vrij!!!

 

Agenda

maandag 30 september: Toneel ‘Nautilus’ voor het 6de leerjaar
dinsdag 1 oktober: zwemmen voor 2B, 4D, 1D en 3B

woensdag 2 oktober: zwemmen voor 1A en 4C

donderdag 3 oktober: zwemmen voor 2D, 5A, 3D en 5B

vrijdag 4 oktober:

 • Startviering kerk Goddelijk Kind
 • Schaken om 15.30u.

Maandag 7 oktober: bezoek aan bibliotheek en Taxandriamuseum voor 2A en 2B


Post

 • Brief CLB voor 1ste, 4de, 5de en 6de leerjaar

 

Wij wensen u allen een mooie werkweek.

Tot volgende nieuwsbrief op maandag 7 oktober.
Directie en personeel van het Sint-Pietersinstituut.