26 oktober 2020

Beste ouders

 

 • Wij vernamen gisteren dat de herfstvakantie wordt verlengd tot en met woensdag 11 november 2020. Er zal tijdens die 2 extra dagen geen noodopvang voorzien worden op school.

 

 • Aangezien er steeds meer positieve gevallen in onze school bekend geraken, hoofdzakelijk van ouders, heeft de directie toch beslist de oudercontacten enkel telefonisch of online te laten doorgaan.

De kleuterjuffen gaan alle oudercontacten in november laten plaatsvinden. Meer info hierover volgt via de leerkracht van uw kind.

Ook de leerkrachten van de lagere school zullen u persoonlijk contacteren om verder af te spreken hoe en wanneer de oudercontacten zullen plaatsvinden.

Indien u dus een fysieke afspraak had deze week: deze zal niet doorgaan op school!

 

 • Kronkeldiedoe, de activiteit die morgen op de planning stond voor het eerste leerjaar, gaat niet door. In deze periode is het niet verstandig om kinderen van verschillende scholen samen te brengen. Vandaar dat deze sportactiviteit afgelast werd.

 

 • U heeft ongetwijfeld reeds vernomen dat tegen de herfstvakantie alle scholen overgeschakeld moeten zijn naar fase oranje. In principe wijzigt er voor ons niet veel.

 

  • Het brengen van de kleuters in de ochtend wijzigt niet.
  • Het ophalen van de kleuters zal vanaf vandaag wijzigen. U mag kleuters voorlopig niet meer in de klas ophalen. Dit zal voortaan buiten gebeuren.

De uilen en schapen zullen onder het kleine afdakje aan de poort wachten om 15.15u., de andere klassen wachten onder het grote afdak. U zal de omheining moeten volgen. Het is verboden om voorbij de nadarhekken, op de speelplaats te komen.

Uw kleuter zal naar u toe komen. Mogen we vragen om afstand te houden van elkaar a.u.b.?

  • ALLE ouders van de lagere school moeten bij het ophalen (op afstand van elkaar) wachten achter de witte lijn op de speelplaats. Ook uw kind zal zelf naar u toe komen.
  • Buitenschoolse activiteiten mogen niet meer doorgaan (uitgezonderd zwemlessen)
  • We moeten zoveel mogelijk externe mensen vermijden op school. Ouders mogen in de kleuterschool dus geen fruit meer komen schillen.
  • We wijzen u er nog graag eens op dat u als ouder de school enkel mag betreden wanneer u een afspraak

 

 • We herinneren u er nog eens aan dat de werken aan de Jubileumlaan deze week van start gaan. Gelieve dus op tijd te vertrekken, we verwachten hinder!

 

 

Agenda

Dinsdag 27 oktober: Zwemmen voor klassen 1B, 3C, 3B en 4C

Woensdag 28 oktober: Zwemmen voor klassen 4D en 3D 

Donderdag 29 oktober:Zwemmen voor klassen 5B, 3A, 5A en 2D

Vrijdag 30 oktoberGEEN schaken na school!

Van vrijdag 30 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november: herfstvakantie.

 

Familienieuws

Op 14 oktober is Lou Dresselaerts, een zusje voor Mil (lieveheersbeestjesklas) geboren. Van harte gefeliciteerd aan mama, papa en grote broer!

Op 20 oktober is mevrouw Anna ‘t Seyen, grootmoeder van juf Catherine (6A) gestorven. Wij wensen haar en de hele familie veel sterkte toe met dit verlies.

Op 24 oktober overleed ook mevrouw Suzanne Haest, schoonmoeder van juf Kaat (secretariaat) en oma van Sep (6C) en Roos (3D) Potters. Ook veel sterkte toegewenst aan hen en hun familie.

 

Wij wensen iedereen een aangename week toe.

Geniet van de aankomende herfstvakantie en blijf gezond.

Tot volgende nieuwsbrief na de herfstvakantie.

Directie en personeel van het Sint-Pietersinstituut.