20 mei 2019

Beste ouders

 

  • Afgelopen week hebben de leerlingen van het 6de leerjaar IDP’s (Interdiocesane proeven) afgelegd. Sinds vorig schooljaar verplicht de Vlaamse overheid elke school om op het einde van het basisonderwijs alle leerlingen hieraan te laten deelnemen. Nadien ontvangt elke school hiervan resultaten zodat het de eigen werking en onderwijskwaliteit op een betrouwbare manier kan evalueren.

 

  • Vandaag start Abdurraheem Hashmi in de olifantenklas. Wij heten hem van harte welkom en hopen dat zowel hij als zijn ouders zich snel thuis voelen op onze school.

 

  • Het probleem met onze telefooncentrale blijkt nog steeds niet opgelost. Ook langs deze weg willen wij u de nummers meegeven waarop wij wel bereikbaar zijn tot het probleem verholpen is: 0494/04.74.53 (dit is het gsm-nummer van de nabewaking) of via 014/63.99.24. Wij hopen dat wij vanaf woensdag ten laatste terug bereikbaar zijn op ons gewone nummer 014/63.99.22. Onze excuses voor dit ongemak!

 

  • Vorige week vrijdag hebben de leerlingen van 1B, 1C en 1D een bezoek gebracht aan het bos. Met hun zintuigen gingen ze op verkenning: wat hoor je in het bos, hoe voelt een tak of boomschors aan,… Op het einde mochten ze als camouflage een boskapsel ontwerpen. Wat was dat leuk!
    • Onze leerlingen gingen op ontdekking in de natuur en jammer genoeg vonden ze ook heel wat zaken terug die hier niet thuis hoorden. We verzamelden al het afval in een vuilniszak en brachten dit terug mee naar school.

 

  • Tijdens de textielophaling is er 1,56 ton textiel opgehaald. We willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen! De opbrengst wordt gebruikt voor de talentklassen van het 5de leerjaar.

Al de herbruikbare kleding wordt klaargemaakt voor export naar hulpbehoevende landen. Ook niet-herbruikbare kleding wordt verwerkt naar bv. poetslappen of gemalen voor recyclage.

 

  • Vorige week legden de leerlingen van het 6de leerjaar een fietsexamen af. Het fietsexamen is een praktische proef doorheen het centrum van Turnhout. Ieder kind van het 6de leerjaar moet aantonen dat het zelfstandig, vlot en veilig kan fietsen op de openbare weg. Wij hopen hiermee dat de leerlingen veilig kunnen deelnemen aan het drukke Turnhouts verkeer als ze volgend schooljaar naar de middelbare school rijden.

 

Bewegingstussendoortje

Verdeel de deelnemers in rijen met evenveel personen (als het kan 3 rijtjes). Duid 1 spelleider aan en laat hem/haar elke rij benoemen met een dier. De spelleider roept dan, eerst op een rustig tempo, een bepaald dier af. Alle leerlingen die in de rij staan waarvan hun naam genoemd wordt, moeten dan snel op hun hurken gaan zitten. Wanneer de naam van een andere rij genoemd wordt, moeten de kinderen snel weer rechtstaan.


Agenda

maandag 20 mei: TIMSS proeven voor klassen 4A en 4C

dinsdag 21 mei:

-          Textieltentoonstelling 5de leerjaar

-          Zwemmen voor 2D, 3B, 1C en 4A

woensdag 22 mei:

-          Zwemmen voor 2C en 4B

-          Fruitdag in de kleuterschool

-          SVS atletiek in de namiddag voor leerlingen die zich hiervoor inschreven

donderdag 23 mei:

-          Zwemmen voor 3A, 4D, 4C en 1D

vrijdag 24 mei:

-          Fietstocht ‘De grenzen van Turnhout’ voor 3de leerjaar

-          Bezoek aan boerderij de Hooibeekhoeve voor 3de kleuterklas

-          Textieltentoonstelling 5de leerjaar

maandag 27 mei: American Games 5de leerjaar

 

Goed om weten

Op zaterdag 25 mei 2019 van 9.00u tot 12.00u is er nog eeninschrijvingsmogelijkheid in de secundaire school van het Sint-Pietersinstituut.

 

Familienieuws

Op 17 mei is mevrouw Chantal Lemmens, schoonmoeder van juf Niki (2B) overleden. Wij wensen juf Niki en haar familie veel sterkte toe.

 

Post

-          Brief schoolreis kleuters

-          Vragenlijst TIMSS proeven voor ouders van klassen 4A en 4C

 

Wij wensen u allen een aangename werkweek. 
Tot volgende nieuwsbrief op maandag 27 mei.
Directie en personeel van het Sint-Pietersinstituut.