17 december 2018

Beste ouders

 

 • Vandaag hebben we de derde kaars We naderen Kerstmis, het feest van de vrede. Geniet deze dagen van gezellig samenzijn met familie en vrienden.

 • Op vrijdag gaan we naar de kerk voor onze kerstviering. Voor de oudste kleuters, het 1ste en 2de leerjaar is dat om 8.30u. De andere klassen (3ee.m. 6e leerjaar) vertrekken om 10.30u. naar de kerk. Ouders en grootouders zijn welkom!

 

 • Vrijdag 21 december is iedereen vanaf 14u welkom op de speelplaats van de lagere school om te komen genieten van onze kerstmarkt. De traditionele chocomelk en glühwein zullen niet ontbreken, ook soep en jenever zal worden aangeboden aan democratische prijzen. In de refter van de lagere school zal u wondermooie knutselwerkjes en allerlei lekkers kunnen aankopen. De volledige opbrengst van de hele kerstmarkt gaat naar het goede doel.

 

 • Wij willen via deze weg iedereen die boeken binnen gebracht heeft voor onze schoolbib hartelijk danken! Dankzij u werd het leesaanbod voor onze leerlingen weer veel groter! Alle kwalitatief goede boeken blijven welkom!

 

 • Meester Joren van klas 5C was afgelopen week afwezig aangezien hij een heelkundige ingreep moest ondergaan. Ook deze week zal hij nog niet aanwezig zijn. Wij wensen hem een spoedig herstel toe! Juf Charlotte Pauwels vervangt meester Joren.

 

 • Deze week bezorgen wij de schoolrekening van het 1ste trimester. Naast de schoolonkosten zijn er dikwijls nog heel wat rekeningen te betalen. Voor gezinnen met een laag inkomen is het vaak moeilijk om alles betaald te krijgen. Wat kunt u doen als u het moeilijk heeft om de schoolrekening te betalen?
 • Spreek erover met de directeur. Die zal samen met u naar een oplossing zoeken.
 • De school zal een vraag naar spreiding van betaling niet
 • Zorg er in ieder geval voor dat onbetaalde schoolrekeningen zich niet opstapelen.
 • Sommige Turnhoutse en Oud-Turnhoutse gezinnen hebben recht op een onderwijscheque. Indien u denkt in aanmerking te komen, kan u best even informeren bij uw ziekenfonds of bij de dienst Welzijn – Onderwijs van uw gemeente.
 • Vul het aanvraagformulier schooltoelagen in, indien dit nog niet gebeurd zou zijn. Op het secretariaat kan u deze formulieren bekomen.

 

 • De Ouderraad wenst u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2019. De eerste activiteit van de ouderraad in 2019 is de SPT-quiz op zaterdag 23 februari. Tijdens deze avond staat het (quiz)plezier centraal.  Vorm dus een ploeg met maximum zes familieleden en/of vrienden.  Na de kerstvakantie worden de uitnodigingen meegegeven.

 

 • Mogen wij vragen om eens een kijkje te gaan nemen bij de verloren voorwerpen onder het afdak van de lagere school én in de inkomhal van de kleuterschool aub? Er zijn weer heel wat koeken- en fruitdoosjes, mutsen, sjaals, jassen, fluohesjes,… verzameld. Kijk aub ook nog eens na thuis of overal de naam van je kind op staat.

 

Oproep

De zorgjuf van onze kleuterschool is op zoek naar plastieken pincetten. Ook moeren, bouten, rondellen en spijkers zijn nog steeds welkom. 

U mag ze afgeven op het secretariaat of in de boekentas van uw kleuter steken met de vermelding 'voor de zorgjuf'. Alvast bedankt!

 

Schaaknieuws

Wie zich inschreef voor het kersttoernooi van Jeugdclub schaken Turnhout, moet zich op woensdag 26 december 2018 aanmelden vanaf 9 uur, maar zeker voor 9.45 uur in de H-refter. Op maandag 24 december om 10 uur zetten we klaar. Helpende handen zijn welkom. De toernooidag zelf kunnen we nog hulp gebruiken in de cafetaria en bij het scheidsrechteren. Graag een seintje. Inschrijven kan nog steeds. 

Vergeet niet in te schrijven voor de Vlaamse schoolschaakkampioenshappen op 19 januari. Enkel daar kan je je plaatsen voor de Belgische schoolschaakkampioenschappen die op 16 maart plaats vinden op onze school!

 

Agenda

dinsdag 18 december: zwemmen voor klassen 2A, 3C, 1B en 1A (gewisseld!!)

woensdag 19 december:

 • fruitdag in de kleuterschool
 • zwemmen voor klassen 5B en 6C
 • kijkmoment nieuwe peuters van 11.00u tot 12.00u

donderdag 20 december:

 • zwemmen voor klassen 5A, 6A, 2B (gewisseld!!) en 5C
 • Kronkeldiedoe voor 1ste leerjaar

vrijdag 21 december:

 • 30u: kerstviering in de kerk voor de 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar
 • 30u: kerstviering in de kerk voor 3de t.e.m. 6de leerjaar
 • 00u: start kerstmarkt
 • Enkel schaken voor wie zich inschreef voor het kersttoernooi van JST op 26/12/2018 op het SPT en/of de Vlaamse Schoolschaakkampioenschappen in Gent op 19/01/2019
 • Nabewaking tot 16.30u in plaats van tot 17.30u!

Zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari 2019: kerstvakantie

Vrije dagen van het 2de trimester:

 • woensdag 16 januari 2019: pedagogische studiedag
 • maandag 4 februari 2019: lokale verlofdag
 • krokusvakantie van maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart 2019

 

Familienieuws

Op 11 december is de heer Paul Vandenbroeck, grootvader van Mathis Keustermans (4A) overleden. Wij wensen de hele familie veel sterkte toe.

Op 15 december is Keyla, een zusje voor Lexi Snijders (bijtjesklas) geboren. Hartelijk gefeliciteerd voor mama, papa en grote zus!

 

Wij wensen u allen een aangename werkweek en alvast een deugddoende kerstvakantie.
Tot volgende nieuwsbrief op maandag 7 januari 2019.
Directie en personeel van het Sint-Pietersinstituut