16 november 2020

Beste ouders

 

 • Op deze eerste schooldag van november mogen we 14 nieuwe peuters verwelkomen in de vlinderklas: Noor Abdelkhalik, Khan Afridi, Adam El Sawady, Lucy Houtmeyers, Ayaan Mohammed, Lewis Nuyts, Finn Strauven, Ahmed Tarek, Dominic Nicolas Tomegea, Benjamin van Heinsbergen, Floris Van Leemput, Rune Van Leemput, Matz Van oprooy en Ona Verkuringen.

Ook in 3C start vandaag een nieuwe leerling, Julian Bregu.

We hopen dat al deze kinderen en hun ouders zich snel thuis zullen voelen in hun klas en op onze school.

 

 • De ouderraad wil graag melden dat de textielophaling die deze week gepland stond niet zal doorgaan na overleg met de directie.

Dit omdat ze de ophaling niet conform de huidige maatregelen kunnen laten doorgaan.

Ze proberen zich nu te richten op een ophaling na de kerstvakantie.

 

 • Omdat we in fase oranje zitten zal de pedagogische studiedag die gepland stond op 25 november NIET doorgaan. We proberen deze te verplaatsen naar een dag in het derde trimester. Alle kinderen worden dus op school verwacht die dag.

 

 • We herinneren u nog eens aan de maatregelen die gepaard gaan met fase oranje in het onderwijs:
  • Ouders zijn niet toegelaten in de gebouwen, tenzij ze een afspraak hebben
  • Bij het ophalen van de kinderen vragen we om afstand te houden van elkaar
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht in een straal van 200 meter rondom de school
  • Oudercontacten zullen enkel telefonisch / digitaal plaatsvinden
  • Traktaties bij verjaardagen worden niet toegelaten in fase oranje (kinderen worden die dag uiteraard wel gevierd op school)
  • Wanneer iemand uit het gezin positief test voor Corona, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de school. De kinderen gaan in quarantaine.
  • Klassen eten per bubbel in de refter of in de klas
  • Buitenschoolse activiteiten (ook zwemlessen) gaan niet door
  • Klassen worden niet gemengd in activiteiten. Daarom gaan de schaaklessen tijdens de middag en op vrijdag na school voorlopig niet door

 

 • Juf Sofie (muisjesklas) zal nog 3 weken langer afwezig blijven. Juf Anke vervangt haar.

Juf Catherine (6A) werd voor de vakantie geveld door Corona en is hier nog steeds niet volledig van hersteld. Meester Wim zal haar klas zoveel mogelijk opvangen.

 

 • Zichtbaar en veilig naar school

Vandaag start de actie “Helm op, fluo top!” van de Vlaamse stichting Verkeerskunde. Tijdens de periode tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie willen we het dragen van fluokledij en een helm sterk aanmoedigen.

Wie fluo draagt, verdient een sticker. Het dragen van een fietshelm is een extra sticker waard. Zo kunnen kinderen sparen voor een leuke beloning. 

 

Schaaknieuws

Aangezien we momenteel in fase oranje zitten, zal het schaken tijdens de middag en vrijdag na school voorlopig niet meer doorgaan. We mogen kinderen uit verschillende klassen niet samen brengen in activiteiten.

 

Agenda

Alle buitenschoolse activiteiten (ook zwemlessen) werden afgeschaft gedurende heel de fase oranje.

Opgelet!

Vrijdag 20 november: GEEN SCHAKEN NA SCHOOL!

Woensdag 25 november: pedagogische studiedag geannuleerd. Kinderen komen WEL naar school.

 

Familienieuws

Op 25 oktober overleed mevrouw Josée Dresselaers, overgrootmoeder van Maikah Hofkens (2B). Wij delen in het verdriet van de familie.

Op 12 november overleed de heer Karel Thijs, grootvader van juf Lieske (4A). Ook juf Lieske en haar familie wensen we veel sterkte toe.

 

Wij hopen ten zeerste dat de maatregelen die we volgen, ervoor zullen zorgen dat we open kunnen blijven tot aan de kerstvakantie.

Graag roepen we iedereen op om zich hier zoveel mogelijk aan te houden.

Blijf gezond, draag zorg voor elkaar.

Directie en personeel van het Sint-Pietersinstituut.