11 januari 2021

Beste ouders

 

  • Op 1 februari 2020 gebeurt er weer een telling van onze leerlingen. Aan de hand van het aantal getelde leerlingen op die dag worden de beschikbare lestijden voor volgend schooljaar bepaald. Mogen wij dus vragen dat wanneer u een kind heeft dat op 1 februari 2,5 jaar is, ook al start hij/zij nog niet op school, u de inschrijving vóór deze datum toch al in orde maakt aub?

Om kinderen in te schrijven voor schooljaar 2021-2022, zijn we sinds vorig jaar verplicht om net zoals alle andere Turnhoutse scholen, met een aanmeldingssysteem van Stad Turnhout te werken. Meer informatie hierover kan u bekomen via volgende link: https://www.turnhout.be/inschrijven-op-school.

 

Opgelet! Broertjes en zusjes van kinderen die reeds naar onze basisschool gaan, moeten deze aanmeldingsprocedure niet volgen. Zij krijgen voorrang en kunnen rechtstreeks inschrijven van 25 januari tot en met 12 februari 2021.

Ook kinderen die al schoollopen bij ons moeten niet opnieuw ingeschreven worden voor volgend schooljaar. Dit gebeurt automatisch, tenzij u aan ons meedeelt dat uw kind onze school na dit schooljaar zal verlaten! (ook niet bij overstap 3de kleuterklas – 1ste leerjaar)

 

  • Ter info aan de ouders van kinderen van het 6de leerjaar i.v.m. de studiekeuze voor volgend schooljaar:

Mogelijk heeft u via verschillende kanalen reeds informatie ontvangen over secundaire scholen.

Door de coronamaatregelen kan de scholenbeurs, die jaarlijks door het CLB wordt georganiseerd, niet doorgaan.

De secundaire scholen voorzien daarom alternatieven om te laten kennismaken met hun school (virtuele rondleidingen, infobrochures online,…).

Na de krokusvakantie starten de leerkrachten met hun studiekeuzeproject in hun klas. U zal dan ook verder geïnformeerd worden.

 

  • Er zit een schat in jezelf!

Deze maand zetten we de havik in de kijker.  De havik neemt niet zomaar alles aan.  Hij heeft een kritische, eigen mening en kan die op een fijne manier delen met anderen. 

Er zit een schat

In jezelf

In ons allemaal

Laat je zien,

Wees maar fier

Je bent belangrijk hier

 

SPT dat is een schatkist

Allemaal parels bij elkaar

Schitter mee, hou je klaar

Voor dit jaar!

 

Samen spelen kan heel fijn zijn

Als ik goeie regels maak

‘k Zeg m’n mening en ben eerlijk

Dan komt alles voor mekaar

 

Helm op Fluo Top!

De Helm Op Fluo Top-actie loopt nog door tot aan de krokusvakantie.

's Morgens is het nog steeds erg donker. Graag nog eens een warme oproep aan alle kinderen om een fluovestje aan te trekken.  Zo ben je écht beter zichtbaar in het verkeer!

 

 

 

 

 

Oproep

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ’s ochtends, na school en op woensdagmiddag een oogje in het zeil willen houden aan de fietsenstalling (Hogestraat). Indien u zich voor 1 of meerdere dagen kandidaat wil stellen kan u contact opnemen met ons via 014/63.99.22.

 

Agenda

Donderdag 15 januari: auteur Luc Descamps op bezoek in het 5de leerjaar

Opgelet!

Maandag 25 januari: lokale verlofdag. GEEN SCHOOL!

 

Wij wensen u allen een aangename werkweek toe.

Tot volgende nieuwsbrief op maandag 18 januari 2021.

Directie en personeel van het Sint-Pietersinstituut.