Bezinningen

In het pedagogisch project van onze school lezen we dat het Sint-Pietersinstituut een hartelijke school wil zijn, gebaseerd op evangelische waarden. Respect voor mensen, ongeacht hun afkomst, uiterlijk, achtergrond of overtuiging stellen wij als basishouding voorop vanuit een open christelijke levensvisie. Een andere inspirerende waarde is de aandacht voor zwakken en kansarmen.

 Het organiseren van verschillende klas- en bezinningsdagen doorheen de schoolloopbaan van onze leerlingen is een van de manieren om deze basishouding concreet te maken.

 Voor leerlingen van het derde  en het vierde jaar worden er klasdagen georganiseerd. Naast momenten van sport en spel ter bevordering van de klassfeer wordt er dan ook steeds ruimte vrijgemaakt voor bezinning en voorlichting. Onder andere drugspreventie staat er op het programma.

 De leerlingen van het zesde jaar krijgen ook een brede waaier van bezinningsmogelijkheden aangeboden. Ze kunnen immers zelf kiezen uit de volgende projecten: migranten en bijzondere jeugdzorg in Antwerpen, bejaarden in Malle, een project rond gehandicapten in Herentals, het project Brusselse ontmoetingen, een bouw- en werktweedaagse in Olen, een project derde wereld in Boechout en een abdijbezoek in Mol-Postel. Het uitgangspunt daarbij is dat we de leerlingen willen aanzetten tot verdieping en bezinning door hen te confronteren met een realiteit die ze nog niet of onvoldoende kennen.

Via getuigenissen, video's, interviews, plaatsbezoeken en gesprekken, en in het geval van het bouwkamp ook door zélf de handen uit de mouwen te steken, kunnen de leerlingen twee dagen intens en op uiteenlopende manieren kennismaken met het thema dat ze gekozen hebben.

De vorming van jongeren op het Sint-Pietersinstituut in Turnhout komt ruim aan bod op de bezinningsdagen.Bezinningsdagen worden ingericht om de leerlingen van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout een ruime vorming aan te bieden.