Bezinningsdagen 6de

Aangezien hun voeten nu stilaan aarzelend of stevig de drempel van de volwassenheid betreden,  lijkt ons de tijd rijp om onze zesdejaars een extra zetje te geven om hun blik te verruimen. Tijdens de bezinningsdagen bieden we hen een aantal mogelijkheden om een voor hen onbekende wereld te ontdekken, eens stil te staan in de mallemolen van het moderne leven of zelf een handje toe te steken in de opbouw van een betere wereld. Al naargelang hun interesse kunnen ze ...

in de abdij van Postel de waan van elke dag op pauze zetten;

de dunne grens tussen normaal en abnormaal verkennen;           verslag

zich een beeld vormen van hoe onze maatschappij jongeren met problemen probeert op te vangen en verder te helpen;

zich in het zweet werken bij de verdere uitbouw van inititatievendorp 'De Sterrewijzer' in Olen;

in Brussel het verborgen leven in de marge van onze welvaartstaat ontdekken;

Wereld Missie Hulp bijstaan in de strijd om een rechtvaardige wereld;

een kritische diagnose stellen over de media in deze geglobaliseerde tijden; 

in confrontatie gaan met de nog steeds brandend actuele problematiek van migratie;

zich inleven in wat het betekent om met een handicap het leven te moeten aanpakken.