Contactgegevens

Algemeen adres:

Sint-Pietersinstituut

Jubileumlaan 1

2300 Turnhout

Telefoon: 014 63 99 11

Email: info@sint-pietersinstituut.be

 

Algemeen directeur: Jan Roels - jan.roels@sint-pietersinstituut.be

Directeur: Willem Janssens - willem.janssens@sint-pietersinstituut.be

Adjunct-directeur: Stijn Van Ballaer - stijn.vanballaer@sint-pietersinstituut.be

Op 1 januari 2017 vond er op onze school een directiewissel plaats. Lieve Bosmans ging op pensioen na een rijke loopbaan op het Sint-Pietersinstituut als leerkracht wetenschappen, graadcoördinator en directeur. We danken haar voor haar betrokkenheid en zorgzame inzet voor de leerlingen en de school en wensen haar veel geluk.

 Stijn Van Ballaer werd door ons schoolbestuur aangesteld als nieuwe adjunct-directeur. Stijn was leraar Nederlands en Duits in de eerste en tweede graad. De organisatie van de leerlingenbegeleiding en de zorg voor leerlingen zullen het grootste deel van zijn takenpakket omvatten.

Willem Janssens blijft als directeur verantwoordelijk voor het logistiek beleid en Jan Roels als algemeen directeur voor het pedagogisch beleid en de algemene coördinatie.