Activiteiten en projecten 4de leerjaar

STEM-projecten

TRIP

excursie naar de  Liereman

klasdagen

uitwisseling met Letland en Italië

geschiedenis excursie naar Antwerpen

excursie naar de haven van Antwerpen

toneelvoorstelling: Dethleff

legioensoldaat

Wiskunde Olympiade

Grieken in Antwerpen