Aan tafel met de directeur

De leerlingen M&M van het eerste jaar kregen de opdracht om een aantal mensen die betrokken zijn bij inspraak op school op de rooster te leggen. Zo schoven ze aan bij een aantal leerlingen van de leerlingenraad van de derde graad, bij meneer Vervoort die de leerlingenraad van de eerste graad modereert en uiteraard onderwierpen ze de directeur aan een kruisverhoor.